Category Archives: Tomografia e Kompjuterizuar (Scaner)

No Comments on Tomografia e Kompjuterizuar (Scaner)

SCANERI

Pacientët që nuk mund të kryejnë dot ekzaminimin e koronarografisë mund të përfitojnë duke kryer angiografinë jo-invazive me skaner. Gjithashtu përveç skanerit të koronareve mund të kryhen: skaner i aortës; arterieve karotide; arterieve periferike; veshit të brendshëm; abdomenit; pulmonit; kolonës vertebrale; aparatit urinar; kokës dhe sinuseve paranazale.

SkanerSkaner komandimi

Read more