PATOLOGJI

No Comments on PATOLOGJI

Patologjia është degë e mjekësisë, e cila merret me studimin e shkaqeve, shenjave të lindjes dhe të zhvillimit të një sëmundjeje, simptomave të tyre, si dhe me deformime të të gjitha llojeve në organe trupore. Patologjia është studimi dhe diagnoza e sëmundjes së përcaktuar përmes ekzaminimit të organeve, indeve, lëngjeve trupore etj. Termi gjithashtu përfshin studimin shkencor lidhur me proceset e sëmundjes.

Patologjia e përgjithshme.

Patologjia ndahet në dy degë kryesore:

patologji anatomike dhe patologji klinike.

Leave a Reply