PEDIATRI

No Comments on PEDIATRI

Fëmijëve, që nga i porsalinduri e deri në moshën e adoleshencës, përfshi edhe çështjen e mirërritjes së tyre u kushtohet një vëmendje e veçantë.

Brenda këtij kabineti trajtohen edhe probleme të specialiteteve: pneumatologjisë, gastro-enterologjisë, kardiologjisë së fëmijëve, psikopediatrisë etj.

Të gjithë fëmijët kartelizohen, duke siguruar një ndjekje periodike në vitet që pasojnë.

Terapia intensive ditore është shërbimi më i ri i ofruar në Klinikën Orthodhokse, ku për fëmijët e sëmurë tregohet kujdes i veçantë në trajtimin me serum, aerozol, kinezoterapi, etj.

Pediatria 1Pediatria

Leave a Reply