Radiologji

No Comments on Radiologji

 

Në kabinetin e Imazherisë, ku janë instaluar dy aparate moderne të radiologjisë dixhitale realizohet e gjithë gama e ekzaminimeve që përmbledh kjo fushë. Këto ekzaminime përfshijnë ato të sistemit kockor, aspirator, kardiovaskular, të aparatit tretës, urinar etj.

Është një nga kabinetet më të kompletuar që funksionojnë në vendin tonë. E veçanta e këtyre aparateve është doza minimale e rrezatimit dhe cilësia e lartë e imazhit që përftohet.

Me anë të këtyre aparateve dhe mjekët tanë me përvojë, mund të bëhet ekzaminimi i hershëm dhe si rezultat, trajtimi më i hershëm i një sërë patologjish. Këtu kryhet një numër i madh grafish digitale, duke nisur nga ato më të thjeshtat, si ajo e sinuseve, Rg. e pulmonit (mushkërive), Rg e shtyllës kurrizore, Rg e këmbëve, duarve, etj. e deri tek Skopi e stomakut, Rg e aparatit tretës direkt, Rg për ekzaminimin e zorrës së trashë, Rg për ekzaminimin e zorrës së hollë, Rg e duodenografisë hipotanike, Rg për ekzaminimin e ezofagut për trup të huaj etj.,ekzaminimet për tomografi konvencionale, Cistografi,  Pielografi i.v.,etj.

Në këtë kabinet ekziston edhe aparati i mamografisë digitale, i cili zbulon sëmundjet e gjirit dhe nëpërmjet saj bëhet profilaksia e sëmundjeve të gjirit.

 

Grafia Mamografi

 

 

Leave a Reply