LABORATORI MIKRO-BIOLOGJIK

No Comments on LABORATORI MIKRO-BIOLOGJIK

Laboratori bakerologjikPersoneli i kualifikuar i këtij laboratori, ka në dispozicion aparatura të automatizuara, të prodhuara kohët e fundit si: mikroskopi me zmadhim të madh, teste të shpejta dhe cilësore siç është lateksi, aparatura që lejon diagnostikimin bazuar në floreshencën si edhe aparati i Elektroforezës.

Në laboratorin mikro-biologjik kryhen ekzaminime baktereologjike kryesisht për diagnozën e infeksioneve të ndryshme si ato të aparatit respirator, urogjenital, gastrointenstinal etj.

Krahas kulturave për përcaktimin dhe identifikimin e mikrobeve me metoda bashkëkohore, kryhet edhe antibiograma. Përcaktimi i ndjeshmërisë ndaj një game të gjerë antibiotikësh që përdoren aktualisht me qëllim që infeksionet të mjekohen me antibiotikët më të përshtatshëm. Në këtë laborator kryhen analiza serologjike të infeksioneve bakterore dhe ato të infeksioneve virale me metoda bashkëkohore.

 

 

Leave a Reply