E.M.G

No Comments on E.M.G

Në aparatin e EMG dhe ENG kryhen ekzaminime të rëndësishme si: matja e përçueshmërisë së sistemit nervor periferik, ajo motore apo sensitive si dhe përcaktohen diagnoza të rëndësishme që kanë të bëjnë me pathologjinë e sistemit nervor periferike.

alt

Leave a Reply