PANORAMEX

No Comments on PANORAMEX

PanoramexNë ambientet e Radiologjisë kryhet edhe ekzaminimi i Panoramex-it, me aparatin më të fundit të një teknologjie bashkëkohore.

Panoramex-i është grafia e gjithë gojës, ku dalin në pah dhëmbët (përfshirë edhe të pjekurisë), si dhe artikulacionet temporo-mandipulare. Shërben për të parë infeksionet e pranishme nëse ka, pozicionet e dhëmbëve, sidomos të dhëmbëve të pjekurisë kur ata dalin me vështirësi, po ashtu diagnostikohen artikulacionet dhe deri diku edhe sinuset.

Panoramex-i i vjen në ndihmë mjekut stomatolog, të të gjitha specialiteteve.

Leave a Reply