Echografi

No Comments on Echografi

  Funksionon me volum të plotë pune që në ditët e para të hapjes së klinikës. Teknologjia e përparuar dhe bashkëkohore bën të mundur realizimin e një game të gjerë ekzaminimesh si:

– Ekografia abdominale (hepar, koleciste(temthi), pankreas, lien(shpretka), rennet(veshkat), vezika urinare, prostaten, vezikulat seminale, uterusin dhe ovaret).

– Ekografia e indeve të buta.

– Ekografia e gjendrave mamae.

– Ekografia e organeve genitale.

– Ekografia e tiroideve

– Ekografia e testeve

– Ekografia e prostatit me rrugë endorektale (TRUS) si dhe biopsia e prostatit me eko guidë.

– Angio Color Dopler për vazat e ekstremiteteve inferiore dhe superiore, karotideve dhe të aortës abdominale, vazave abdominale në përgjithësi, dhe të arterieve renale.

  Mjekët me përvojë të Qendrës sonë kanë mundësinë e lidhjes me rrjetin e ekografisë (Ultrasound network), me qendër në Athinë, duke bërë të mundur realizimin e bashkëpunimit nëpërmjet internetit me kolegë në vende të ndryshme të Evropës, për të zgjidhur problematikën diagnostike të rasteve të vështira.

alt alt

Leave a Reply