Endokrinologji

No Comments on Endokrinologji

    Ne kabinetin e Endokrinologjise trajtohen kryhesisht : Sëmundjet e gjëndrës tiroide,Diabetes mellitus (Sëmundja e sheqerit); Sëmundjet e gjëndrës paratiroide; etj.Gjëndra endokrine quhen ato gjëndra, të cilat japin prodhimet e tyre brenda në trup, direkt në gjak dhe të cilat për dallim nga gjëndrat eksokrine nuk kanë një lidhje që drejton nga jashtë.Të gjitha sëmundjet endokrine janë pasojë e çrregullimeve të prodhimit të hormoneve, çrregullimit të mekanizmave me të cilat rregullohet prodhimi dhe lirimi i tyre, ose e ndryshimeve në përgjigjen e indit ku vepron hormoni .

Leave a Reply