Neurologji

No Comments on Neurologji

Ky kabinet që drejtohet nga mjekë me përvojë, është i pajisur me aparatura nga më modernet të cilat ofrojnë mundësinë e kryerjes së ekzaminimit të EEG dhe EMG. Të sëmurët që kanë bërë vizitat te mjeku specialist neurolog, i cili trajton problemet e çrregullimit të sistemit nervor qendror dhe periferik, si dhe sëmundjet muskulore, përveç traumave muskulore.

Në aparatin e EEG punohet në 32 kanale, duke na dhënë një hartë të trurit, e cila mund të shumëfishohet dhe të tregojë më qartë vendin patologjik, d.m.th. tregon me saktësi anën funksionale të dëmtimit të trurit.

Kurse në aparatin e EMG dhe ENG kryhen ekzaminime të rëndësishme si: matja e përçueshmërisë së sistemit nervor periferik, ajo motore apo sensitive, si dhe përcaktohen diagnoza të rëndësishme që kanë të bëjnë me patologjinë e sistemit nervor periferik.

alt

alt

Leave a Reply